УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦЇЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ

Комітет

Створений спільним наказом №304/367 від 30.12.1994р. Національної академії наук України та Міністерства освіти України за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, Міністерством енергетики і електрифікації України, Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України та Товариства зварників України.

УАКЗ створений як вищий орган національної системи підготовки та атестації кадрів зварювального виробництва, що провадить свою роботу в тісній взаємодії з державними органами нагляду та керування.

Основною метою діяльності Атестаційного комітету є об’єднання, координація і організація робі щодо підвищення рівня професійної підготовки та атестації спеціалістів зварювального виробництва всіх рівнів відповідно до національних та міжнародних норм і стандартів, створення типових програм професійної підготовки, розробка єдиних учбово-методичних і нормативних документів з атестації зварників, організація підготовки голів атестаційних комісій, акредитація центрів підготовки і атестації зварників (навчально-випробувальних баз), створення єдиного банку даних з атестації спеціалістів зварювального виробництва.

Адреса Українського Атестаційного комітету зварювальників:

03056, м. Київ, вул. Дашавська, 6/2, кімната 204-а.

Контактні телефони: